Uprawnienia energetyczne SEP G2 - Uprawnienia cieplne

Uprawnienia SEP G2 to nie tylko dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, ale przede wszystkim gwarancja profesjonalizmu i rzetelności w sektorze energetyki cieplnej. Są ważnym elementem na drodze rozwoju zawodowego w branży elektroenergetycznej, umożliwiającym poprawę kompetencji i znalezienie satysfakcjonującej pracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą kurs energetyczny G2.

Uprawnienia G2 – co to jest?

Uprawnienia SEP to potwierdzenie kompetencji do pracy w określonych warunkach w branży elektroenergetycznej. Podzielone są na kategorie uzależnione przede wszystkim od zakresu wykonywanych prac. Aby uzyskać tego typu kwalifikacje, konieczne jest ukończenie specjalistycznego szkolenia oraz zdanie państwowego egzaminu. Uprawnienia SEP gwarantują, że posiadająca je osoba jest odpowiednio przygotowana do bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Można uzyskać trzy główne typu uprawnień:

Dodatkowo można zapisać się na profesjonalny kurs pomiarów elektrycznych.

Uprawnienia G2 – co dają takie kwalifikacje?

SEP-owskie uprawnienia energetyczne G2 są specjalistycznym certyfikatem w dziedzinie energetyki cieplnej, określającym kwalifikacje i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz kontrolno-pomiarowym.

Jeśli chodzi o kwalifikacje G2, uprawnienia te poza praktycznymi umiejętnościami zapewniają także solidne podstawy teoretyczne dotyczące energetyki cieplnej. W efekcie osoby, które ukończyły kurs SEP G2, zdały egzamin i posiadają wydany na tej podstawie certyfikat, są w pełni przygotowane do sprostania wyzwaniom branży elektroenergetycznej, zarówno w codziennej pracy, jak i w bardziej skomplikowanych projektach.

Adresaci szkolenia cieplnego G2

Uprawnienia elektryczne G2 adresowane są głównie do profesjonalistów pracujących z technologiami związanymi z ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją oraz innymi systemami z zakresu ciepłownictwa. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia energetyczne G2 przeznaczone są dla różnych grup zawodowych. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • palacze kotłów, którzy dbają o sprawną pracę tych urządzeń oraz całych systemów cieplnych,
 • serwisanci, jako eksperci w dziedzinie konserwacji i napraw,
 • instalatorzy, czyli specjaliści odpowiedzialni za wdrażanie nowych systemów ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji,
 • monterzy, zajmujący się składaniem i rozkładaniem kompleksowych instalacji cieplnych.

Wymagania stawiane kandydatom, którzy chcą odbyć kurs G2

Jeśli chodzi o uprawnienia SEP G2, kurs odbyć mogą odbyć osoby, które spełniają następujące wymagania:

 • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Dokumentami potwierdzającymi są:

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania tutaj),
 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Z naszą pomocą nie tylko uzyskasz wymagane kwalifikacje szybko i bez komplikacji – możesz również zdobyć uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej w ciągu zaledwie jednego dnia!

Jednodniowe szkolenie odbywa się pod okiem doświadczonych specjalistów z branży elektroenergetycznej, którzy efektywnie i w przystępny sposób przekazują niezbędną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

Uprawnienia SEP G2 – zakres szkolenia dopasowany do konkretnych potrzeb

Jeśli chodzi o uprawnienia energetyczne G2, cena szkolenia uzależniona jest przede wszystkim od wybranego zakresu i ilości kursów. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Formularz zgłoszenia na szkolenia
Masz pytania? Zadzwoń 503 978 397

Zarejestruj się!

Szkolenie na uprawnienia SEP G2 online

Aby szkolenia były jeszcze bardziej przystępne, przygotowaliśmy ofertę umożliwiającą uzyskanie uprawnień G2 przez internet. Jakie zalety mają kursy SEP online?

 • Dostępność – szkolenia online można realizować z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu. Dzięki temu uczestnicy nie muszą podróżować ani ponosić kosztów związanych z dojazdem czy zakwaterowaniem.
 • Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik przed przystąpieniem do kursu otrzymuje niezbędne materiały, które mają formę przykładowych pytań i odpowiedzi.
 • Dostęp do wiedzy ekspertów – kursy online umożliwiają uczestnikom dostęp do wiedzy doświadczonych ekspertów z branży energetycznej.

Uprawnienia SEP G2 – co daje szkolenie?

Chcesz uzupełnić swoje uprawnienia SEP-owskie i zwiększyć szanse na rynku pracy? A może musisz odnowić kwalifikacje? Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich zapewnia kompleksowe szkolenia dla specjalistów. Dostępny w naszej bogatej ofercie kurs cieplny G2 kierujemy do monterów, palaczy kotłów, instalatorów, serwisantów oraz przedstawicieli innych grup zawodowych, które w codziennej pracy zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Jak wygląda kurs cieplny G2?

Szkolenie, które pozwala zdobyć uprawnienia G2 trwa tylko 1 dzień, ale jest niezwykle intensywne i zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Doświadczeni instruktorzy prowadzą interesujące wykłady uzupełnione prezentacją multimedialną, a przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi przepisami. Ważność uprawnień cieplnych G2 to aż 5 lat. Osoby, chcące wziąć udział w kursie cieplnym G2 muszą spełnić jedynie 3 kryteria – mieć ukończone 18 lat, posiadać minimum podstawowe wykształcenie oraz potwierdzające je dokumenty. Do egzaminu z Eksploatacji wymagana jest m.in. znajomość zasad budowy, działania, eksploatacji, warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, a do egzaminu z Dozoru – m.in. znajomość przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci. Skorzystaj z okazji i zapisz się na szkolenie G2 – zdobądź uprawnienia cieplne G2!