Zapisz się na szkolenie z kodem rabatowym RABAT50 i zyskaj 50zł zniżki na szkolenie!

Uprawnienia cieplne G2 - UprawnieniaElektryka

Adresaci szkolenia cieplnego G2:

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Z takiego szkolenia mogą skorzystać: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, itd.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:
  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

 

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

 

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Formularz zgłoszenia na szkolenia
Masz pytania? Zadzwoń 503 978 397

Zarejestruj się!

Uprawnienia cieplne g2 – przejdź specjalistyczne szkolenie

Chcesz uzupełnić swoje uprawnienia zawodowe i zwiększyć szanse na rynku pracy? A może musisz odnowić kwalifikacje? Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich zapewnia kompleksowe szkolenia dla specjalistów. Dostępny w naszej bogatej ofercie kurs cieplny g2 kierujemy do monterów, palaczy kotłów, instalatorów, serwisantów oraz przedstawicieli innych grup zawodowych, które w codziennej pracy zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Jak wygląda kurs cieplny g2?

Szkolenie, które pozwala zdobyć uprawnienia g2 trwa tylko 1 dzień, ale jest niezwykle intensywne i zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Doświadczeni instruktorzy prowadzą interesujące wykłady uzupełnione prezentacją multimedialną, a przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi przepisami. Ważność uprawnień cieplnych g2 to aż 5 lat. Osoby, chcące wziąć udział w kursie cieplnym g2 muszą spełnić jedynie 2 kryteria – mieć ukończone 18 lat, a także posiadać co najmniej minimum podstawowe wykształcenie. Do egzaminu z Eksploatacji wymagana jest m.in. znajomość zasad budowy, działania, eksploatacji, warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, a do egzaminu z Dozoru – m.in. znajomość przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci. Skorzystaj z okazji i zapisz się na szkolenie g2 – zdobądź uprawnienia cieplne g2!