Przypominamy, że opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej dzień przed jego terminem. Prosimy o dokonanie płatności na konto podane na fakturze. 

Uprawnienia SEP do 1kv - Szkolenie SEP G1

Adresaci szkolenia elektrycznego G1:

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:
  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;.
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).


Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat

Dowiedz się jak zdać kurs sep 1kv

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Formularz zgłoszenia na szkolenia
Masz pytania? Zadzwoń 503 978 397

Zarejestruj się!

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich – wiedza płynąca z doświadczenia

Głównym celem działań pozarządowej organizacji zrzeszającej ekspertów z branży elektrotechnicznej jest dzielenie się doświadczeniem z zakresu elektroenergetyki, energetyki, elektroniki, automatyki, a także radiotechniki, technik informacyjnych, optoelektroniki i telekomunikacji. W naszą misję wpisana jest nie tylko dobrowolna służba na rzecz rozwoju tych dziedzin w Polsce i wspieranie technicznych sektorów gospodarki, ale również szerzenie świadomości i wiedzy. W tym celu organizujemy fachowe kursy prowadzone przez wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę. Na trwającym zaledwie jeden dzień szkoleniu kursanci mogą zdobyć lub przedłużyć uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych, zaawansowanych elektronarzędzi, eksploatacji lub dozoru instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Po pomyślnie zdanym egzaminie ustnym uczestnicy szkolenia otrzymują Państwowe Świadectwo Kwalifikacji uprawniające do podjęcia pracy zawodowej w branży elektrotechnicznej.

Uprawnienia elektryczne – najlepsze kursy zawodowe

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje szeroki wybór szkoleń, które pozwalają zdobyć między innymi uprawnienia g1. Organizujemy specjalistyczne kursy dla osób, które w dniu przystąpienia do szkolenia ukończyły 18 lat i posiadają minimum podstawowe wykształcenie. Dostępny w naszej ofercie kurs sep 1kv skierowany jest do pracowników zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń sieci i instalacji wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Nasze usługi świadczymy nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również pracowników przedsiębiorstw i instytucji. Dojeżdżamy na miejsce szkoleń, organizujemy kursy zamknięte na terenie konkretnych firm, a także otwarte dla wszystkich chętnych.

Jak przebiega kurs sep do 1kv?

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich dba o wysoką jakość merytoryczną organizowanych szkoleń, dzięki czemu uczestnicy bez problemu zdają egzaminy i otrzymują specjalistyczne uprawnienia elektryczne g1 (na 5 lat). Kurs sep 1kv trwa jeden dzień i poruszane są na nim zagadnienia związane z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy poznają również urządzenia elektrotermiczne, sieci oświetlenia ulicznego, sposoby sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, słowem – zdobywają kompleksową wiedzę, która pozwoli im uzyskać uprawnienia elektryczne. Kurs sep 1 kv bazuje na wykładzie uzupełnianym przez prezentację multimedialną.

Kursy sep powyżej 1kv również dostępne!

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje także kurs sep powyżej 1kv. Szkolenie jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, które posiadają wiedzę w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń elektrycznych. Ponadto, osoba przystępująca do kursu musi posiadać doświadczenie praktyczne w pracy z instalacjami elektrycznymi poniżej 1kv. Kurs sep powyżej 1kv przygotuje do pracy z instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi. Organizowane przez nas kursy są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy mogą przeprowadzić szkolenie również na terenie zakładu pracy.