Najczęsciej zadawane pytania

Jak mogę zapisać się na szkolenie i egzamin?

Na szkolenie możesz zapisać się w następujący sposób :

- telefonicznie pod numerem 503 978 397

- w rozmowie na czacie z doradcą

- samemu pod adresem https://uprawnieniaelektryka.pl/terminarz

- Mailowo pod adresem biuro@uprawnieniaelektryka.pl

Ile będę czekać na uprawnienia?

Uprawnienia wysyłamy niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty listem poleconym poczty polskiej.

Zaświadczenie razem z numerem uprawnień otrzymasz mailowo maksymalnie do 24 godzin po zdanym egzaminie (pod warunkiem opłacenia faktury).  

Jak wygląda szkolenie oraz egzamin online ?

Szkolenie jest prowadzone przez odpowiednio przygotowaną platformę internetową - przez przeglądarkę Internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów. W trakcie szkolenia każdy z uczestników spotkania, ogląda prezentację wraz z jej omówieniem (wykład prowadzony jest na żywo).W trakcie wykładu jest możliwość zadawania pytań na czacie tekstowym. Po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Po zapisaniu się na szkolenie dzień przed jego rozpoczęciem wyślemy na podany adres e-mail odnośnik do strony internetowej na której odbywa się wykład oraz egzamin.

Do udziału w spotkaniu wymagany jest :
Komputer z kamerą i mikrofonem (najlepiej laptop)
Aktualna przeglądarka Internetowa (zalecamy google chrome)
Dostęp do sieci Internet.

Jakie warunki muszę spełnić aby przystąpić do szkolenia i egzaminu?

Informujemy, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.
Dokumentami takimi są:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 

Ile trwa szkolenie?

Wykład wraz z egzaminem trwa około 5 godzin.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin odbywa się zaraz po wykładzie - w ten sam dzień.

Kiedy wpłacić pieniądze za kurs?

Po szkoleniu i egzaminie wyślemy do Państwa fakturę, termin jej opłacenia to 14 dni.

Czym różni się eksploatacja od dozoru ?

Eksploatacja - świadectwo dedykowane dla osób, które wykonują pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dozór - jest to świadectwo dedykowane dla osób nadzorujących pracę innych pracowników zajmujących się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (dozór to np. sporządzanie protokołów, wydawanie poleceń pisemnych).

Więcej informacji odnośnie podziału oraz rodzaju uprawnień znajdą Państwo w artykule na naszym blogu :
https://uprawnieniaelektryka.pl/blog/rodzaje-uprawnien-sep

Czy uprawnienia są ważne w innych krajach ?

Uprawnienia są ważne w Polsce a także w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Czy mogę przetłumaczyć świadectwo ?

Uprawnienia można u nas przetłuamczyć na język angielski oraz niemiecki.
Koszt tłumaczenia jednego świadectwa to 65zł.

Gdzie znajdę wzór zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy ?