Przypominamy, że opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej dzień przed jego terminem. Prosimy o dokonanie płatności na konto podane na fakturze. 

Rodzaje Uprawnień Energetycznych

Autor: Kamil Dodano: 15 marca 2023
Rodzaje Uprawnień Energetycznych

Uprawnienia energetyczne (tzw. uprawnienia SEP) to kwalifikacje nadawane przez komisje kwalifikacyjne – powoływane przy stowarzyszeniach takich jak Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich.

Listę komisji legalnie wydających uprawnienia znajdą Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem :

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/komisje-kwalifikacyjne

 

Rodzaje uprawnień energetycznych

Uprawnienia można podzielić na trzy rodzaje: elektryczne (G1), cieplne (G2) i gazowe (G3)


Uprawnienia elektryczne G1

są niezbędne dla osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z urządzeniami elektroenergetycznymi. Pozwalają one na wykonywanie takich czynności jak : obsługa, remont lub naprawa, montaż i demontaż, konserwacja oraz przeprowadzanie kontroli i pomiarów urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Uprawnienia cieplne G2

pozwalają na wykonywanie czynności związanych z obsługą, konserwacją, remontami lub naprawami, montażem oraz kontrolą i pomiarami urządzeń energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi.


Przykłady takich urządzeń to kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe; sieci i instalacje cieplne; turbiny parowe i wodne; przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody.

Uprawnienia gazowe G3

pozwalają na wykonywanie czynności związanych z obsługą, konserwacją, remontami lub naprawami, montażem oraz kontrolą i pomiarami urządzeń energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe

Przykłady takich urządzeń to: Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu, urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze, sieci gazowe przesyłowe, Urządzenia i instalacje gazowe.

                     

Podział na uprawnienia z zakresu eksploatacji i uprawnienia z zakresu dozoru

 

W każdej z grup uprawnień energetycznych (G1, G2, G3) występuje podział na dwa rodzaje uprawnień :

- Uprawnienia z zakresu eksploatacji – umożliwiają pracę związane z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i pracami kontrolno-pomiarowymi

- Uprawnienia z zakresu dozoru - umożliwiają nadzór nad pracą innych pracowników zajmujących się eksploatacją. Posiadając uprawnienia z zakresu dozoru można m.in. wydawać polecenia pisemne pracownikom, sporządzać protokoły odbioru.

Najprościej mówiąc eksploatacja potrzebna jest aby wykonywać pracę, dozór niezbędny jest aby nadzorować tą pracę lub móc się podpisać jako osoba uprawniona pod stosownymi dokumentami i protokołami.

 

Dlaczego warto posiadać uprawnienia energetyczne tzw. SEP ?

Zdobycie uprawnień SEP to klucz do bezpiecznej i legalnej pracy z energią elektryczną, cieplną i gazową. Dzięki nim możesz wykonywać samodzielnie instalacje elektryczne w mieszkaniach, a także pracować w branżach takich jak elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo czy fotowoltaika. Uprawnienia SEP są też przydatne dla osób pracujących w dziedzinie samochodów hybrydowych. To inwestycja, która zwróci się w przyszłości wielokrotnie, a wybierając nasze szkolenia i egzaminy, zyskasz certyfikat ceniony na rynku pracy.

 

Zapisz się na kurs - sprawdź dostępne terminy