Zapisz się na szkolenie z kodem rabatowym RABAT50 i zyskaj 50zł zniżki na szkolenie!

Uprawnienia gazowe G3 - UprawnieniaElektryka

Adresaci szkolenia gazowego G3:

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Dokumentami potwierdzającymi są:
  1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www).
  2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

 

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, sms-owo, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Formularz zgłoszenia na szkolenia
Masz pytania? Zadzwoń 503 978 397

Zarejestruj się!

Uprawnienia gazowe g3 – przejdź efektywne szkolenie gazowe

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich zapewnia kompleksowe kursy gazowe g3, dzięki którym uczestnicy przygotowują się do zdobycia odpowiednich uprawnień zawodowych. Jakie kryteria muszą spełnić kandydaci, którzy chcą przystąpić do szkolenia gazowego? Jedyne wymagania to wiek – powyżej 18 lat oraz wykształcenie – minimum podstawowe. Szkolenie gazowe może być przeprowadzone zarówno w jednym z 20 ośrodków znajdujących się na terenie całego kraju, jak i bezpośrednio w siedzibie zainteresowanej firmy. Przyjmujemy zgłoszenia od przedsiębiorstw, którym zależy na przeszkoleniu wybranych pracowników, a także klientów indywidualnych, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe lub odnowić uprawnienia g3.

Kursy gazowe g3 – jak przebiegają?

Nasze szkolenia organizowane są w formie wykładów, którym towarzyszy przejrzysta prezentacja multimedialna ułatwiająca zapamiętywanie konkretnych informacji. Szkolenie gazowe prowadzone jest w ciągu jednego dnia, a bezpośrednio po nim odbywa się egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich kieruje swoje usługi do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę i uzyskać uprawnienia g3, których ważność trwa 5 lat? Zapisz się na szkolenie!