Przypominamy, że opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej dzień przed jego terminem. Prosimy o dokonanie płatności na konto podane na fakturze. 

Szkolenie na uprawnienia gazowe SEP G3.

Uprawnienia gazowe G3 to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych dla osób zajmujących się dozorem lub eksploatacją instalacji, urządzeń oraz sieci gazowych. Aby je zdobyć, należy ukończyć kurs SEP G3 oraz zdać egzamin państwowy. Dzięki temu możliwe jest znalezienie lepszej pracy i rozwój zawodowy w branży elektroenergetycznej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą szkolenie gazowe G3.

Uprawnienia gazowe G3 – co to jest?

Uprawnienia SEP-owskie to certyfikat potwierdzający umiejętności do pracy w specyficznych warunkach w sektorze elektroenergetycznym. Są klasyfikowane w zależności od rodzaju prac, do których wykonywania uprawniają. Wyróżniamy trzy główne rodzaje tych uprawnień:

Dodatkowo można zapisać się na profesjonalny kurs pomiarów elektrycznych.

Uprawnienia SEP G3 to specjalistyczne kwalifikacje potrzebne osobom, które zajmują się pracami związanymi z instalacjami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi paliwa gazowe. Są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami, sieciami i instalacjami gazowymi, których właściwe i bezpieczne użytkowanie czy montaż wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia G3 – co dają takie kwalifikacje?

Jeśli chodzi o uprawnienia G3, zakres kompetencji posiadających je osób obejmuje:

 • eksploatację (E) – co oznacza, że są one zdolne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz działalności kontrolno-pomiarowej urządzeń, instalacji i sieci gazowych,
 • dozór (D) – uprawnienia G3 dozór pozwalają na nadzorowanie powyższych procesów eksploatacyjnych, co oznacza kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji gazowej, a także monitorowanie jej bezpieczeństwa.

Uprawnienia gazowe G3 zakres – zakres

Uprawnienia energetyczne G3 obejmują takie elementy jak:

 • obsługa – umożliwiają właściwe i bezpieczne użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych,
 • konserwacja – zapewniają prawidłową pielęgnację i utrzymanie urządzeń gazowych w dobrym stanie technicznym,
 • remonty lub naprawa – umożliwiają naprawy i modyfikacje istniejących instalacji gazowych,
 • montaż lub demontaż – czyli możliwość instalowania nowych urządzeń i systemów gazowych, oraz ich demontażu,
 • zakres kontrolno-pomiarowy – obejmują działania związane z monitorowaniem i kontrolą parametrów funkcjonowania urządzeń i instalacji gazowych, co pozwala na ich właściwą i bezpieczną eksploatację.

Adresaci szkolenia gazowego G3

Jeśli chodzi o kurs na uprawnienia gazowe, jego uczestnikiem może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Wymagania stawiane kandydatom

Jeśli chodzi o uprawnienia SEP G3, kurs odbyć mogą odbyć osoby, które spełniają następujące wymagania:

 • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),
 • udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Dokumentami potwierdzającymi są:

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania tutaj),
 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Z naszą pomocą nie tylko uzyskasz wymagane kwalifikacje szybko i bez komplikacji – możesz również zdobyć uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej w ciągu zaledwie jednego dnia!
Jednodniowe szkolenie odbywa się pod okiem doświadczonych specjalistów z branży elektroenergetycznej, którzy efektywnie i w przystępny sposób przekazują niezbędną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

Uprawnienia SEP G3 – zakres szkolenia dopasowany do konkretnych potrzeb

Jeśli chodzi o uprawnienia gazowe G3, cena szkolenia uzależniona jest przede wszystkim od wybranego zakresu i ilości kursów. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Formularz zgłoszenia na szkolenia
Masz pytania? Zadzwoń 503 978 397

Zarejestruj się!

Szkolenie na uprawnienia SEP G3 online

Aby kursy były jeszcze bardziej przystępne, przygotowaliśmy ofertę umożliwiającą uzyskanie uprawnień G3 przez internet. Jakie zalety mają kursy SEP online?

 • Dostępność – szkolenia online można realizować z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu. Dzięki temu uczestnicy nie muszą podróżować ani ponosić kosztów związanych z dojazdem czy zakwaterowaniem.
 • Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik przed przystąpieniem do kursu otrzymuje niezbędne materiały, które mają formę przykładowych pytań i odpowiedzi.
 • Dostęp do wiedzy ekspertów – kursy online umożliwiają uczestnikom dostęp do wiedzy doświadczonych ekspertów z branży energetycznej.

Efektywne szkolenie G3 – zdobądź uprawnienia gazowe szybko i bez komplikacji

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich zapewnia kompleksowe kursy gazowe G3, dzięki którym uczestnicy przygotowują się do zdobycia odpowiednich uprawnień zawodowych. Jakie kryteria muszą spełnić kandydaci, którzy chcą przystąpić do szkolenia gazowego? Jedyne wymagania to wiek – powyżej 18 lat oraz wykształcenie – minimum podstawowe, potwierdzone przez odpowiednie dokumenty i zaświadczenia.. Szkolenie gazowe może być przeprowadzone zarówno w jednym z 20 ośrodków znajdujących się na terenie całego kraju, jak i bezpośrednio w siedzibie zainteresowanej firmy. Przyjmujemy zgłoszenia od przedsiębiorstw, którym zależy na przeszkoleniu wybranych pracowników, a także klientów indywidualnych, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe lub odnowić uprawnienia G3.

Kurs gazowy SEP G3 – co daje i jak przebiega?

Nasze szkolenia organizowane są w formie wykładów, którym towarzyszy przejrzysta prezentacja multimedialna ułatwiająca zapamiętywanie konkretnych informacji. Gazowy kurs G3 prowadzony jest w ciągu jednego dnia, a bezpośrednio po nim odbywa się egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich kieruje swoje usługi osobom zajmującym się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę i uzyskać uprawnienia G3, których ważność trwa 5 lat? Zapisz się na szkolenie!