Przypominamy, że opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej dzień przed jego terminem. Prosimy o dokonanie płatności na konto podane na fakturze. 

Czy uprawnienia SEP są ważne za granicą i w unii europejskiej? - UprawnieniaElektryka

Autor: uprawnieniaelektryka.pl Dodano: 29 marca 2024
Czy uprawnienia SEP są ważne za granicą i w unii europejskiej? - UprawnieniaElektryka

Wynagrodzenia elektryka wciąż plasują nas daleko za Niemcami, Holandią czy krajami skandynawskimi. Czy uprawnienia SEP są ważne za granicą? Pomimo imponującej transformacji, jaką Polska przeszła w ostatnich dekadach, obejmującej modernizację prawa pracy i dynamiczny wzrost gospodarczy, praca w kraju może wydawać się nieopłacalna. To sprawia, że wielu polskich specjalistów decyduje się na emigrację zarobkową. Nic więc dziwnego, że wielu specjalistów chciałoby wykorzystać polskie uprawnienia SEP w Unii Europejskiej. Czy jest to możliwe?

Kto może odnowić lub wyrobić uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP w Unii Europejskiej mogą zdobyć lub zaktualizować wszyscy pełnoletni, którzy przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu SEP udowodnią swoje kompetencje zawodowe. Można to zrobić poprzez przedstawienie:

  • skanu poprzedniej książeczki uprawnień,

  • dyplomu zawodowego

  • zaświadczenia od pracodawcy, potwierdzającego potrzebę posiadania takich uprawnień. 

Istotnym krokiem jest również weryfikacja, czy wybrana komisja kwalifikacyjna, która ma wydać uprawnienia sepowskie, znajduje się na aktualnej liście komisji zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Czy za granicą honoruje się uprawnienia zdobyte w Polsce?

Polskie uprawnienia SEP w Unii Europejskiej, Szwajcarii i krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są uznawane. Posiadacze polskich kwalifikacji SEP mogą więc pracować za granicą bez konieczności zdobywania dodatkowych certyfikatów czy przechodzenia kolejnych szkoleń. Zaleca się jednak przetłumaczenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia na język kraju, w którym zamierza się pracować. Takie tłumaczenie często można zlecić organizacji, która przeprowadzała szkolenie i egzamin na uprawnienia SEP.

Dlaczego uprawnienia SEP są ważne?

Posiadanie uprawnienia SEP za granicą czy w Polsce jest znaczące, gdyż stanowi potwierdzenie profesjonalnych kwalifikacji. Dzięki nim specjaliści mogą bez problemu ubiegać się o atrakcyjnie wynagradzane stanowiska zarówno w kraju, jak i za granicą. Oferty pracy często wymagają posiadania konkretnych uprawnień, przypisanych do określonych grup: 

  • uprawnienia SEP G1 – kwalifikacje te są przeznaczone dla osób, które odpowiadają za obsługę, nadzór oraz konserwację urządzeń i instalacji elektrycznych z napięciem do 1 kV, czyli w zakresie niskiego napięcia;

  • uprawnienia SEP G2 – pokrywają obszerny zakres umiejętności i wiedzy koniecznych do skutecznego zarządzania i utrzymania infrastruktury cieplnej. Te uprawnienia SEP za granicą będą przydatne, ponieważ obejmują znajomość zasad działania, procedur konserwacji oraz zasad bezpieczeństwa dotyczących urządzeń cieplnych, takich jak kotły, wymienniki ciepła i systemy ogrzewania;

  • uprawnienia SEP G3 – to specjalne kwalifikacje przeznaczone dla osób zajmujących się zarządzaniem, nadzorem i konserwacją instalacji gazowych, w tym urządzeń, sieci i systemów wykorzystywanych do dystrybucji i użytkowania gazu.

Uprawnienia SEP za granicą te są dowodem na posiadanie aktualnej wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów i norm. Czy uprawnienia SEP są ważne za granicą? Tak, a zdobycie ich w Polsce zwiększa wiarygodność na rynku pracy, co bezpośrednio przekłada się na lepsze perspektywy zatrudnienia i możliwość realizacji lukratywnych zleceń dla wykwalifikowanych fachowców. Są one również sygnałem gotowości do dalszego rozwoju zawodowego i podejmowania bardziej złożonych, a tym samym lepiej płatnych projektów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Uprawnienia Elektryka, gdzie można zdobyć odpowiednie kwalifikacje, które będę uznawane za granicami naszego kraju. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i jako kursy SEP online. Sprawdź również kurs pomiarów elektrycznych, podczas którego nauczysz się, jak dokładnie i profesjonalnie sprawdzać urządzenia i instalacje elektryczne.