Przypominamy, że opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej dzień przed jego terminem. Prosimy o dokonanie płatności na konto podane na fakturze. 

Jakie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych są potrzebne?

Autor: uprawnieniaelektryka.pl Dodano: 19 stycznia 2024
Jakie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych są potrzebne?

Wykonywanie pomiarów elektrycznych w budynkach to obowiązek regulowany prawnie. Nie każdy może je jednak wykonać. Jakie uprawnienia do pomiarów elektrycznych są wymagane i w jaki sposób uzyskać wymagane kwalifikacje? Dowiedz się tego z dzisiejszego poradnika!

Czym są pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne to ważny element pracy w dziedzinie elektroenergetyki, obejmujący serię testów i ocen stanu różnych aspektów instalacji elektrycznych. Celem tych pomiarów jest zapewnienie bezpieczeństwa, sprawności i zgodności instalacji z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego, instalacje elektryczne i piorunochronne powinny podlegać regularnym kontrolom, co najmniej raz na pięć lat, aby zapewnić ich sprawność i bezpieczeństwo. Co obejmują prace w zakresie pomiarów?

 • Pomiary rezystancji uziemienia – polegają na sprawdzaniu rezystancji uziemienia instalacji elektrycznych, co jest niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony przed porażeniem elektrycznym i przepięciami.
 • Pomiary Izolacji – oceniają stan izolacji przewodów elektrycznych. Niskie wartości rezystancji izolacji mogą wskazywać na uszkodzenie izolacji, co zwiększa ryzyko zwarcia i porażenia elektrycznego.
 • Oględziny instalacji elektrycznej – to wizualne sprawdzenie stanu instalacji, w celu wykrycia ewentualnych widocznych uszkodzeń, nieprawidłowości, czy zagrożeń.
 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych – czyli testowanie, czy przewody ochronne są prawidłowo połączone i zapewniają skuteczną ścieżkę dla prądu w przypadku awarii.
 • Sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej – obejmuje kontrolę urządzeń i systemów mających na celu zapobieganie powstawaniu pożarów związanych z instalacjami elektrycznymi.
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia – to ocena, jak szybko system zabezpieczeń może odłączyć uszkodzony obwód, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa.
 • Testy wyłączników – czyli sprawdzanie działania wyłączników mających za zadanie chronić przed porażeniem elektrycznym poprzez szybkie odłączanie zasilania w przypadku wykrycia wycieku prądu.
 • Pomiary uziemienia instalacji odgromowej – inaczej kontrola skuteczności uziemienia w systemach odgromowych, co ma kluczowe znaczenie w ochronie budynku przed skutkami uderzeń piorunów.
 • Podłączanie i kontrola systemów fotowoltaicznych – to weryfikacja prawidłowości instalacji i działania systemów fotowoltaicznych, które są coraz bardziej popularne.

Jakie uprawnienia do pomiarów elektrycznych są wymagane?

Aby wykonywać tego typu prace, niezbędne są odpowiednie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. Kto może wykonywać pomiary elektryczne? Takie pomiary mogą być przeprowadzane tylko przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne, czyli uprawnienia SEP, które obejmują zakres eksploatacyjny (E) i dozoru (D). Tacy pracownicy muszą mieć nie tylko kwalifikacje, ale także odpowiednie wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe w elektroenergetyce. Uprawnienia można uzyskać, odbywając kurs pomiarów elektrycznych.

Jak zdobyć wymagane kwalifikacje?

Aby zdobyć uprawnienia SEP-owskie, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje i zdać egzamin państwowy. Co jest ważne?

 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Podstawowym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia zawodowego w dziedzinie elektrotechniki lub elektroenergetyki. Może to być wykształcenie średnie techniczne lub wyższe związane z elektryką.
 • Wybór rodzaju uprawnień. Uprawnienia SEP dzielą się na różne rodzaje, w tym:

Należy wybrać rodzaj kwalifikacji zgodny z planowanym zakresem działalności zawodowej. Jakie uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych? Tutaj niezbędne będą wspomniane uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji i wodoru.

 • Udział w kursie przygotowawczym. Następnym krokiem jest udział w kursie przygotowawczym. Takie szkolenia organizowane są przez ośrodki szkoleniowe i mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub online. Oferują one kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu.
 • Zdanie egzaminu państwowego. Po ukończeniu kursu należy przystąpić do egzaminu państwowego, który jest przeprowadzany przez akredytowaną komisję kwalifikacyjną.
 • Otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne SEP, które jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym uprawnienia.
 • Regularne odświeżanie uprawnień. Uprawnienia SEP są ważne przez 5 lat od momentu wydania. Po tym czasie konieczne jest ich odnowienie, co wiąże się z koniecznością odbycia kolejnego kursu i ponownego zdania egzaminu.

Pomiary elektryczne – jakie uprawnienia są wymagane? Podsumowanie

Jednym z obowiązków właścicieli i zarządców budynków jest to, by regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne. Kto może wykonywać taką pracę? Jakie uprawnienia do pomiarów instalacji elektrycznej są wymagane? W tym celu niezbędne będą kwalifikacje SEP-owskie G1 w zakresie eksploatacji i dozoru.

U nas znajdziesz pełen pakiet skutecznych szkoleń umożliwiających uzyskanie uprawnień SEP. Prowadzone przez nas kursy charakteryzują się wysokim poziomem zdawalności, co świadczy o ich efektywności i dopasowaniu do wymogów egzaminacyjnych. W dużym stopniu przyczynia się do tego doświadczona kadra szkoleniowa, składająca się z ekspertów z branży elektroenergetycznej, którzy dzielą się praktyczną wiedzą i cennymi wskazówkami. Dzięki temu kursanci otrzymują solidne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Oferuje także kursy SEP online. Ta forma edukacji jest idealna dla osób z napiętym grafikiem i ograniczoną ilością czasu. Szkolenia online umożliwiają elastyczne dostosowanie nauki do indywidualnego harmonogramu, pozwalając na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jakie uprawnienia na pomiary elektryczne są niezbędne i jak je zdobyć? Zapraszamy do kontaktu!