Kwalifikacje elektryczne

Autor: uprawnieniaelektryka.pl Dodano: 20 czerwca 2023
Kwalifikacje elektryczne

Posiadanie kwalifikacji elektrycznych pozwala pracować w zawodzie elektryka, który jest bardzo dobrze opłacany. Żeby jednak je zdobyć, trzeba najpierw zapisać się na odpowiedni kurs bądź skończyć właściwą szkołę. Kwalifikacje elektryczne to nie tylko uprawnienia, ale też wiedza i umiejętności pozwalające na wykonywanie prac związanych z instalacją, naprawą, konserwacją i obsługą systemów elektrycznych. Są one niezbędne dla osób pracujących w zawodzie elektryka bądź wykonujących rozmaite prace w branży elektrycznej.

Kwalifikacje zawodowe elektryka

Okazuje się, że najprostszym sposobem na zdobycie kwalifikacji elektrycznych jest ukończenie kursu w różnego rodzaju centrach kształcenia zawodowego. W naszym kraju jest ich bez liku. W praktycznie każdym większym mieście można zapisać się na kurs i otrzymać świadectwo kwalifikacyjne elektryka. Długość takiego szkolenia różni się w zależności od konkretnie wybranego ośrodka szkoleniowego. Po jego skończeniu kursant przystępuje do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jeżeli zda test, otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne elektryka, które daje mu uprawnienie na legalną pracę w sektorze elektrycznym.

Kwalifikacje zawodowe elektryk - co warto wiedzieć?

W obrębie jednego zawodu można zdobyć parę kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku elektryka są to:

 • uprawnienia w zakresie eksploatacji
 • uprawnienia budowlane
 • uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego
 • uprawnienia rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP
 • uprawnienia biegłego sądowego
 • uprawnienia do sporządzania certyfikatów
 • uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków
 • kilka innych uprawnień

Dzięki zdobyciu wszystkich kwalifikacji elektrycznych otrzymuje się dyplom technika. Warunkiem otrzymania go jest jednak posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Kwalifikacje elektryczne można zdobyć poprzez zapisanie się na kurs do ośrodka szkoleniowego oraz zdanie egzaminu państwowego.

Pomiary instalacji elektrycznej - jakie są i na czym polegają?

Pomiary instalacji elektrycznej polegają na dokładnym zbadaniu różnych parametrów instalacji elektrycznej. Celem jest precyzyjne sprawdzenie, czy spełniają one określone normy, standardy bezpieczeństwa i przepisy. Istnieje wiele pomiarów elektrycznych. Jednym z nich jest pomiar napięcia pozwalający określić wartość napięcia w sieci elektrycznej. To podstawowe badanie, które obejmuje sprawdzenie zasilania na podstawowym jego punkcie.

Kolejny pomiar to pomiar prądu. Pozwala on określić wartość prądu płynącego przez konkretne obwody. Jego celem jest upewnienie się, czy obciążenie nie przekracza dopuszczalnych wartości prądowych przewodów oraz urządzeń elektrycznych.

Powszechnie przeprowadzany jest też pomiar rezystancji uziemienia. Celem tego badania jest ocena skuteczności uziemienia instalacji elektrycznej. Rezystencja w tym przypadku określa stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku awarii i jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Co jest potrzebne do pomiarów elektrycznych?

W celu przeprowadzenia pomiarów elektrycznych wymagane są odpowiednie narzędzia oraz specjalne urządzenia pomiarowe. Podstawowe z nich to:

 • miernik wielkości elektrycznych (woltomierz, amperomierz, omomierz)
 • miernik rezystancji izolacji
 • miernik rezystancji uziemienia
 • miernik mocy
 • miernik harmoniczny
 • śrubokręty, klucze oraz wszelkiego rodzaju narzędzia montażowe - są one niezbędne do wykonywania pomiarów w obudowach elektrycznych