Pomiar rezystancji izolacji

Autor: uprawnieniaelektryka.pl Dodano: 20 czerwca 2023
Pomiar rezystancji izolacji

Ochrona użytkownika przed niebezpieczeństwem płynącym z zasilania przewodów elektrycznych jest podstawą. Dlatego producenci różnego rodzaju sprzętu i urządzeń zobowiązani są do odpowiedniej ich izolacji. Celem jest to, żeby nie wystąpiło zwarcie pomiędzy przewodami a obudową. Gdyby pojawiła się taka sytuacja, zagrażający życiu prąd mógłby przepłynąć przez człowieka. Dlatego odpowiednia izolacja przewodów jest priorytetem. Każdy producent sprzętu musi to wykazać i udokumentować, co jest możliwe dzięki wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji przed dostarczeniem produktu elektrycznego na rynek.

Jak wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów?

Żeby wykonać pomiar rezystancji izolacji, wymagane jest zastosowanie urządzenia zwanego testerem izolacji bądź magometrem. Pierwszym krokiem jest wyłączenie zasilania sprzętu. Wszystkie jego układy powinny być odłączone od prądu. Następnie należy wybrać odpowiedni zakres pomiarowy na testerze izolacji. Po tym procesie trzeba podłączyć przewody testera izolacji do badanego obwodu. Kolejnym krokiem jest uruchomienie go i zaczekanie na zakończenie pomiaru. Końcowym etapem jest odczytanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu testera izolacji i porównanie otrzymanej wartości rezystancji izolacji z odpowiednimi normami lub specyfikacjami technicznymi, żeby ocenić jej stan. Aby nie pojawiło się ryzyko wycieków prądu i niepożądanych zwarć, istotna jest jedna kwestia - wartość rezystancji izolacji powinna być na odpowiednio wysokim poziomie. W takim przypadku można mieć pewność, że urządzenie nie zagraża zdrowiu.

Rodzaje izolacji przewodów

Istnieje bardzo dużo typów izolacji stosowanych w przewodach elektrycznych. Wybór konkretnego uzależniony jest od typu przewodu oraz środowiska, w którym będzie stosowany. Popularne rodzaje izolacji to:

  • PVC (polichlorek winylu))
  • PE (polietylen)
  • EPR (kauczuk etyleno-propylenowy)
  • XLPE (polietylen usieciowany)
  • silikon - izolacja silikonowa

Istnieją też inne rodzaje izolacji przewodów elektrycznych.

Kiedy nie wykonujemy pomiaru rezystancji izolacji?

Pomiar rezystancji izolacji nie powinien być wykonywany podczas prac związanych z wysokim napięciem. Do tego dolicza się prace w warunkach niebezpiecznych, np. w obecności łatwopalnych substancji czy toksycznego środowiska. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone bądź niebezpieczne, również nie należy wykonywać pomiaru rezystancji izolacji.

Ile powinna wynosić rezystancja izolacji przewodu?

Okazuje się, że wartość dodana uznawana jest za właściwą rezystancję izolacji, zależna jest od typu urządzenia oraz od jego napięcia znamionowego. Istotna jest też specyfikacja techniczna. W przypadku niskiego napięcia wartość rezystancji izolacji powinna wynosić co najmniej kilka megohmów (MΩ). W przypadku urządzeń o wyższym napięciu wartość może być nieco wyższa.

Co daje pomiar rezystancji izolacji?

Pomiar rezystancji izolacji to bardzo istotne badanie diagnostyczne nie tylko w elektryce, ale też w elektronice. Dzięki niemu można wykryć uszkodzenia, wycieki prądu lub pogorszenie izolacji w urządzeniach elektrycznych. W przypadku, gdy izolacja jest uszkodzona, może dojść do skrótu bądź innych niebezpiecznych sytuacji, które prowadzą do awarii urządzenia, a nawet do zagrożenia zdrowia bądź życia użytkownika. Pomiar rezystancji izolacji pozwala też ocenić ogólny stan izolacji w urządzeniu elektrycznym. Zapobiega też potencjalnym awariom. Regularne pomiary rezystancji izolacji są pomocne w poprawie niezawodności systemów elektrycznych, co jest bardzo ważną kwestią.