Uprawnienia budowlane elektryczne

Autor: uprawnieniaelektryka.pl Dodano: 20 czerwca 2023
Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne różnią się od uprawnień elektrycznych SEP pod kilkoma względami. W dzisiejszym artykule omawiamy główne różnice między tymi pojęciami.

Uprawnienia elektryczne SEP G1

Posiadanie certyfikatu SEP w zakresie G1, czyli uprawnień elektrycznych, jest powszechnie uznawane w branży elektrycznej i stanowi podstawowy dokument świadczący o kwalifikacjach elektryka. Posiadacze tych uprawnień mają dostęp do wielu możliwości zatrudnienia, zarówno jako pracownicy etatowi, jak i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, na przykład jako podwykonawcy w budownictwie, serwisanci, operatorzy czy instalatorzy. Zakres tych uprawnień jest bardzo szeroki, ale jednocześnie ograniczony przedmiotowo. Osoby posiadające uprawnienia elektryczne do 1 kV mogą obsługiwać, konserwować i naprawiać różnorodne urządzenia elektryczne, instalacje, generatory prądu, sieci trakcyjne, sprzęt do elektrolizy itp. Mogą także wykonywać prace kontrolno-pomiarowe w sieciach przesyłających i zużywających energię elektryczną. Ważne jest również to, że zdobyte w Polsce uprawnienia są uznawane w krajach Unii Europejskiej, co daje szanse na zatrudnienie poza naszą ojczyzną.

Aby uzyskać kwalifikacje tego typu, trzeba przejść kurs i zdać egzamin w wybranym zakresie: eksploatacja (E) lub dozór (D). Kurs i egzamin można zrealizować zdalnie – bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem platformy internetowej. Całość trwa ok. 5h, w tym kilkanaście minut zajmuje egzamin ustny. Kto może przystąpić do kursu na uprawnienia elektryka G1? Osoba pełnoletnia, która ma na koncie minimum wykształcenie podstawowe, a także wiedzę i doświadczenie praktyczne w elektryce poparte: świadectwem lub dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego, zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, dyplomem mistrzowskim lub świadectwem czeladniczym. W praktyce o tego typu uprawnienia mogą ubiegać się absolwenci technikum lub szkoły zawodowej o profilu elektrycznym, a jeśli takie osoby mają do czynienia z elektryką w codziennej pracy, to zapewne zdadzą egzamin bez większych problemów. Uprawnienia elektryczne SEP są ważne przez 5 lat. Po tym okresie trzeba je odnowić przystępując do kursu i egzaminu.

Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Odpowiedź na pytanie, jak zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne jest bardziej złożona. Zacznijmy od tego, że uprawnienia budowlane dla elektryka dają inne możliwości niż omawiane wyżej uprawnienia SEP. Uprawnienia budowlane elektryczne są potrzebne osobie, która chce pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, projektanta instalacji elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych są przyznawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB). Tego typu papiery są wymagane od osób odpowiedzialnych za budowę budynków, sieci elektrycznych, trakcji kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej czy metra. Uprawnienia elektryczne budowlane są też pożądane w przypadku inżynierów zatrudnionych w jednostkach administracji rządowej, samorządowej oraz w pracy u dostawców i regulatorów sieci elektrycznych.

Uprawnienie budowlane elektryczne – wymagania dla kandydatów

Aby ubiegać się o omawiane uprawnienia, kandydat musi ukończyć określony poziom edukacji i dodatkowo odbyć stosowną praktykę. W zależności od stopnia edukacji wygląda to następująco:

  • O nieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania mogą ubiegać się absolwenci II stopnia studiów na kierunku: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka, posiadający dodatkowo rok praktyki w projektowaniu i rok praktyki w pracy na budowie.
  • O nieograniczone uprawnienie budowlane elektryczne wykonawcze mogą ubiegać się absolwenci II stopnia studiów na kierunku: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka, posiadający dodatkowo 18 miesięcy praktyki na budowie. Ewentualnie absolwenci I stopnia ww. kierunków studiów z trzyletnią praktyką zawodową.
  • O ograniczone uprawnienia budowlane elektryczne wykonawcze mogą starać się absolwenci techników (tytuł zawodowy: technik elektroenergetyk, technik elektryk, technik transportu szynowego lub technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych) mający za sobą czteroletnią praktykę na budowie.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne? Jakie są koszty?

Aby uzyskać certyfikat tego typu, trzeba przejść kurs i zdać egzamin. Postępowanie egzaminacyjne jest prowadzone przez PIIB dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Koszty szkolenia i egzaminu wynoszą ok. 2000 zł i mogą się różnić w zależności od zakresu kwalifikacji. Mówiąc o wydatkach, trzeba też doliczyć coroczną opłatę (prawie 500 zł) na składki członkowskie i obligatoryjną polisę OC.