Czerwiec 2024
11 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

11 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

11 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

11 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

12 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

12 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

13 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

13 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

13 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

13 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

14 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

14 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

18 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

18 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

18 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

18 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

19 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

19 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 250.00zł
Szkolenie G1/2/3 w Języku AngielskimCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

21 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

21 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

24 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

24 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

25 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

25 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

25 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

25 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

26 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

26 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

27 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

27 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

27 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

27 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

28 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

28 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

Szkolenia SEP
Lubin

W Uprawnienia Elektryka zapewniamy wszechstronne szkolenia SEP Lubin oraz kursy dla elektryków, stanowiące fundament dla rozwoju Twojej kariery w sektorze energetycznym. Oferowane przez nas kursy SEP online gwarantują elastyczność w nabywaniu wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w obecnym, dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.

Dlaczego warto wybrać Uprawnienia Elektryka?

Nasze kursy energetyczne w Lubinie są tworzone z nastawieniem na dostarczanie najwyższej klasy edukacji oraz przygotowanie do egzaminów energetycznych. Masz szansę na zdobycie profesjonalnych uprawnień sepowskich w Lubinie. Co nas wyróżnia?

 • Elastyczność – oferujemy możliwość udziału w szkoleniach SEP w Lubinie i egzaminach zarówno online, jak i w formie stacjonarnej. Decyzja zależy od Ciebie.

 • Doświadczenie – nasza kadra szkoleniowa ma bogate doświadczenie w sektorze energetycznym.

 • Wsparcie – zapewniamy indywidualne podejście do każdej osoby uczestniczącej w kursie elektryka w Lubinie.

 • Rozwój – nasze kursy są zawsze aktualne, dostosowane do najnowszych przepisów i innowacji technologicznych.

 • Kompleksowość – znajdziesz u nas pełną ofertę kursów SEP w Lubinie, zgromadzoną w jednym miejscu.

Uprawnienia elektryczne SEP G1

Kurs na uprawnienia SEP G1 jest niezbędny dla profesjonalistów w sektorze elektrycznym. Uprawnienia SEP w Lubinie są narzędziem dla osób zajmujących się obsługą, nadzorem i konserwacją urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych. W ramach kursu na uprawnienia SEP do 1 kV w Lubinie omawiane są tematy takie jak:

 • generatory podłączone do krajowej sieci energetycznej,

 • urządzenia, systemy i infrastruktura energetyczna pracująca na napięciu do 1 kV i wyżej,

 • grupy generatorów o mocy powyżej 50 kW,

 • urządzenia stosowane w technologii elektrotermicznej,

 • systemy używane w procesach elektrolitycznych,

 • instalacje oświetleniowe dróg zasilane elektrycznie,

 • sieci elektryczne dedykowane dla trakcji,

 • urządzenia elektryczne przeznaczone do użytku w obszarach zagrożonych eksplozją,

 • sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz systemy do automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

Uprawnienia cieplne SEP G2

Nasze kursy energetyczne w Lubinie oferują również możliwość zdawania egzaminu na uprawnienia SEP G2, dotyczące obsługi urządzeń cieplnych. Te uprawnienia są niezbędne dla osób odpowiedzialnych za obsługę, nadzór oraz zarządzanie urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi. W trakcie kursu energetycznego na uprawnienia sepowskie w Lubinie uczestnicy mogą zapoznać się z tematami takimi jak:

 • kotły parowe i wodne na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe o mocy przekraczającej 50 kW,

 • systemy ciepłownicze i ich instalacje wraz z dodatkowym wyposażeniem, umożliwiające przesył ciepła o mocy większej niż 50 kW,

 • turbiny parowe i wodne o mocy przekraczającej 50 kW,

 • urządzenia przemysłowe do wykorzystania pary i gorącej wody, działające z mocą powyżej 50 kW,

 • systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze o mocy przekraczającej 50 kW,

 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy większej niż 50 kW,

 • kompresory o wydajności powyżej 20 kW oraz systemy sprężonego powietrza i gazów technicznych,

 • systemy do przechowywania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności magazynowej odpowiadającej masie ponad 100 Mg,

 • piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW,

 • urządzenia do kontroli i pomiaru oraz systemy do automatycznej regulacji.

Uprawnienia gazowe SEP G3

Kurs na uprawnienia SEP G3 w Lubinie to propozycja edukacyjna, która otwiera drogę do uzyskania kluczowych uprawnień gazowych. Są one kluczowe dla osób pełniących funkcje nadzorcze nad urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi zaangażowanymi w procesy produkcji, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania paliw gazowych. Program kursu SEP w Lubinie koncentruje się na zagadnieniach takich jak:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, w tym generatory gazu,

 • systemy przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,

 • magazyny paliw gazowych,

 • dystrybucyjne sieci gazowe działające pod ciśnieniem do 0,5 MPa, w tym gazociągi i punkty redukcyjno-pomiarowe oraz stacje gazowe,

 • sieci przesyłowe gazowe pracujące pod ciśnieniem powyżej 0,5 MPa, zawierające gazociągi, stacje gazowe i kompresorownie,

 • urządzenia i instalacje gazowe działające pod ciśnieniem do 5 kPa,

 • urządzenia i instalacje gazowe działające pod ciśnieniem powyżej 5 kPa,

 • przemysłowe urządzenia wykorzystujące paliwa gazowe o mocy ponad 50 kW,

 • turbiny gazowe,

 • sprzęt kontrolno-pomiarowy i systemy do sterowania sieciami, urządzeniami oraz instalacjami gazowymi.

Kurs na pomiary elektryczne

Uprawnienia elektryczne w Lubinie to bez wątpienia jedno z kluczowych szkoleń SEP, które oferujemy. Nasz kurs pomiarów elektrycznych jest przeznaczony dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności i zdobyć niezbędne kompetencje do codziennej pracy w dziedzinie energetyki, stanowiąc idealną propozycję dla każdego, kto szuka możliwości rozwoju zawodowego.

Uprawnienia Elektryka

Zapraszamy do grona specjalistów z sektora energetycznego, którzy po ukończeniu naszych kursów z powodzeniem przeszli przez egzaminy energetyczne (SEP) w Lubinie. Z nami uzyskasz szansę na poszerzenie swoich kwalifikacji i otworzenie nowych możliwości w swojej karierze zawodowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą i do kontaktu – jesteśmy tu, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące naszych kursów i ścieżek edukacyjnych w zakresie uprawnień energetycznych w Lubinie.