Czerwiec 2024
11 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

11 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

11 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

11 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

12 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

12 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

13 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

13 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

13 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

13 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

14 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

14 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

18 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

18 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

18 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

18 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

19 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

19 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 250.00zł
Szkolenie G1/2/3 w Języku AngielskimCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

21 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

21 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

24 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

24 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

25 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

25 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

25 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

25 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

26 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

26 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

27 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

27 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

27 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

27 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

28 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

28 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

Szkolenia SEP
Nysa

W Uprawnienia Elektryka oferujemy kompleksowe szkolenia SEP Nysa i kursy dla elektryków, które są kluczem do rozwoju Twojej kariery w branży energetycznej. Nasze kursy SEP online to elastyczność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku technologicznym. 

Dlaczego wybrać Uprawnienia Elektryka?

Nasze kursy energetyczne w Nysie są projektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości edukacji i przygotowaniu do egzaminów energetycznych, co otwiera drogę do uzyskania profesjonalnych uprawnień sepowskich w Nysie. Co jeszcze nas wyróżnia?

 • Elastyczność – możliwość uczestnictwa w szkoleniach SEP w Nysie i egzaminach online, ale i stacjonarnie. Wybór należy do Ciebie.

 • Doświadczenie – kadra szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem w branży.

 • Wsparcie – indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu elektryka w mieście Nysa.

 • Rozwój – aktualne treści kursów dostosowane do zmieniających się przepisów i nowych technologii.

 • Kompleksowość – wszystkie kursy SEP w Nysie w jednym miejscu.

Uprawnienia elektryczne SEP G1

Kurs na uprawnienia SEP G1 jest niezbędny dla specjalistów działających w branży elektrycznej. Uprawnienia SEP Nysa są wymagane dla osób zajmujących się obsługą, nadzorem, oraz konserwacją urządzeń elektrycznych, instalacji, i sieci elektroenergetycznych odpowiedzialnych za produkcję, konwersję, transmisję i konsumpcję energii elektrycznej. Podczas kursu na uprawnienia SEP do 1 kV w mieście Nysa poruszane są między innymi tematy:

 • generatory podłączone do ogólnopolskiej sieci energetycznej,

 • urządzenia, systemy i infrastruktura energetyczna działająca na napięciu do 1 kV oraz powyżej.

 • grupy generatorów o mocy przekraczającej 50 kW,

 • urządzenia wykorzystywane w technice elektrotermicznej,

 • systemy przeznaczone do procesów elektrolitycznych,

 • instalacje oświetleniowe dróg zasilane elektrycznie,

 • sieć elektryczna dla potrzeb trakcji,

 • urządzenia elektryczne zaprojektowane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem,

 • sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz systemy do automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń dla urządzeń i instalacji.

Uprawnienia cieplne SEP G2 

Nasze kursy energetyczne w Nysie umożliwia także zdawanie egzaminu na uprawnienia SEP G2, czyli w zakresie obsługi urządzeń cieplnych. Są one wymagane dla osób odpowiedzialnych za obsługę, nadzór oraz zarządzanie urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi zajmującymi się produkcją, konwersją, dystrybucją i wykorzystaniem ciepła, a także innymi urządzeniami energetycznymi. Na kursie na energetycznym na uprawnienia sepowskie w Nysie można spodziewać się tematów związanych z zakresem:

 • kotły parowe i wodne wykorzystujące paliwa stałe, ciekłe lub gazowe o wydajności przekraczającej 50 kW,

 • systemy ciepłownicze i ich instalacje wraz z dodatkowym wyposażeniem, zapewniające przesył ciepła o mocy większej niż 50 kW,

 • turbiny parowe i wodne o wydajności przekraczającej 50 kW,

 • urządzenia przemysłowe do odbioru pary i gorącej wody, działające z mocą powyżej 50 kW,

 • systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze o mocy przekraczającej 50 kW,

 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy działające z mocą większą niż 50 kW,

 • kompresory o wydajności powyżej 20 kW oraz systemy sprężonego powietrza i gazów technicznych,

 • systemy do przechowywania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności magazynowej równoważnej masie ponad 100 Mg,

 • piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW,

 • urządzenia do kontroli i pomiaru oraz systemy automatycznej regulacji.

Uprawnienia gazowe SEP G3

Uprawnienia SEP G3 w Nysie to szkolenie energetyczne, które umożliwia zdobycie niezbędnych uprawnień gazowych. Są one wymagane dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi zajmującymi się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją i wykorzystaniem paliw gazowych. Treści kursu SEP w Nysie skupią się na tematyce:

 • urządzenia służące do wytwarzania paliw gazowych, w tym generatory gazu,

 • systemy przetwarzające i uzdatniające paliwa gazowe,

 • systemy do przechowywania paliw gazowych,

 • rozdzielcze sieci gazowe działające pod ciśnieniem nieprzekraczającym 0,5 MPa, włączając w to gazociągi i punkty redukcyjne oraz stacje gazowe,

 • przesyłowe sieci gazowe pracujące pod ciśnieniem większym niż 0,5 MPa, obejmujące gazociągi, stacje gazowe i kompresorownie,

 • urządzenia i instalacje gazowe działające pod ciśnieniem nie wyższym niż 5 kPa,

 • urządzenia i instalacje gazowe funkcjonujące pod ciśnieniem przekraczającym 5 kPa,

 • przemysłowe urządzenia wykorzystujące paliwa gazowe o mocy przekraczającej 50 kW,

 • turbiny gazowe,

 • sprzęt kontrolno-pomiarowy i systemy sterowania dla sieci, urządzeń i instalacji gazowych.

Kurs na pomiary elektryczne

Uprawnienia elektryczne w Nysie to niewątpliwie jedno z najbardziej pożądanych szkoleń SEP, które proponujemy. Kurs pomiarów elektrycznych jest skierowany do osób, które chcą dalej rozwijać swoje zdolności i zdobyć kluczowe umiejętności niezbędne w ich codziennej pracy, prezentując się jako idealna opcja dla każdego szukającego rozwoju w dziedzinie energetyki.

Uprawnienia Elektryka

Zachęcamy do grona fachowców z branży energetycznej, którzy po zakończeniu naszych szkoleń z sukcesem zaliczyli egzaminy energetyczne (SEP) w Nysie. Z nami zdobędziesz możliwość rozwijania swoich kompetencji i otwierania nowych dróg w swojej karierze zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą i do kontaktu z nami – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące naszych szkoleń i ścieżki edukacyjnej na uprawnienia energetyczne w Nysie.