Czerwiec 2024
11 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

11 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

11 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

11 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

12 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

12 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

13 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

13 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

13 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

13 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

14 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

14 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

18 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

18 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

18 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

18 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

19 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

19 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 9:00
Online
Cena szkolenia: 250.00zł
Szkolenie G1/2/3 w Języku AngielskimCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

20 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

20 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

21 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

21 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

24 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

24 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

25 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

25 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

25 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

25 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

26 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

26 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

27 czerwca
godz. 15:00
Online
Cena szkolenia: 350.00zł
Szkolenie pomiaroweCena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

27 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

27 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

27 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

28 czerwca
godz. 16:00
Online
Cena szkolenia: 95.00zł
Szkolenie G1/2/3Cena 1 egzaminu: 424.20zł
Online
Szkolenie SEP

Szkolenia Uprawnienia elektryczne, G1, cieplne G2, gazowe G3

28 czerwiec 2024

Online

Charakterystyka szkolenia

Szkolenia SEP
Ostrów Wielkopolski

Jeśli poszukujesz renomowanego centrum szkoleniowego zajmującego się prowadzeniem kursów z zakresu uprawnień SEP Ostrów Wielkopolski? Uprawnienia Elektryka jest miejscem, które spełni Twoje potrzeby w zdobywaniu tych kwalifikacji. Oferujemy kursy energetyczne SEP w Ostrowie Wielkopolskim, aby zaspokoić oczekiwania dotyczące wiedzy i wspierać Twój rozwój zawodowy. Proponujemy również kursy SEP online, dzięki którym można zdobyć przydatne umiejętności bez wychodzenia z domu.

Co to są uprawnienia SEP w Ostrów Wielkopolski i dlaczego są one ważne?

Szkolenia energetyczne SEP w Ostrowie Wielkopolskim są niezbędnym elementem dla osób, które zamierzają profesjonalnie zajmować się eksploatacją, nadzorem bądź utrzymaniem systemów elektrycznych, cieplnych i gazowych. Uprawnienia sepowskie są oficjalnym dowodem na posiadanie niezbędnych kwalifikacji.

Szkolenie z pomiarów elektrycznych

Kurs na elektryka w Ostrowie Wielkopolskim jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych wśród kursów SEP, które oferujemy. Kurs pomiarów elektrycznych jest przeznaczony dla tych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje i nabyć istotne umiejętności, które znajdą zastosowanie w ich zawodowym życiu, stając się tym samym doskonałym wyborem dla każdego, kto aspiruje do rozwoju w sektorze energetycznym.

Uprawnienia SEP G1

Szkolenie na uprawnienia SEP G1 to kurs na elektryka w Ostrowie Wielkopolskim dla ekspertów w sektorze elektrycznym – osób pracujących z urządzeniami elektrycznymi, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi, które odpowiadają za wytwarzanie, przekształcanie, dystrybucję i zużycie energii elektrycznej. Podczas kursu na uprawnienia sepowskie w Ostrowie Wielkopolskim , dotyczącego uprawnień SEP do 1 kV, uczestnicy zgłębiają tematykę taką jak:

 • generatory włączone do krajowej sieci energetycznej,

 • urządzenia, systemy i struktura energetyczna pracująca na poziomie napięcia do 1 kV i powyżej,

 • zestawy generatorów o mocy powyżej 50 kW,

 • urządzenia stosowane w elektrotermii,

 • systemy używane w elektrolizie,

 • instalacje oświetleniowe dróg,

 • sieci trakcyjne,

 • urządzenia przeznaczone do obszaru z ryzykiem eksplozji,

 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz systemy automatycznego sterowania, regulacji i zabezpieczeń dla urządzeń i instalacji.

Uprawnienia SEP G2

Nasze szkolenia energetyczne umożliwiają przystąpienie do egzaminu SEP w Ostrowie Wielkopolskim na uprawnienia SEP G2, dotyczącej obsługi urządzeń cieplnych. Takie uprawnienia energetyczne/elektryczne w Ostrowie Wielkopolskim są niezbędne dla osób zajmujących się obsługą, nadzorem oraz kierowaniem urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi, które są używane w procesach produkcyjnych, konwersji, dystrybucji oraz wykorzystania energii cieplnej i innych systemów energetycznych. Podczas szkolenia w Ostrowie Wielkopolskim uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką obejmującą między innymi:

 • kotły parowe i wodne pracujące na paliwach stałych, ciekłych lub gazowych o mocy powyżej 50 kW,

 • systemy grzewcze, ich instalacje i dodatkowe wyposażenie umożliwiające transport ciepła o mocy przekraczającej 50 kW,

 • turbiny parowe i wodne o mocy wyższej niż 50 kW,

 • urządzenia przemysłowe służące do odbioru pary i gorącej wody, które działają z mocą ponad 50 kW,

 • instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,

 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy przekraczającej 50 kW,

 • kompresory o wydajności większej niż 20 kW oraz systemy do obsługi sprężonego powietrza i gazów technicznych i wiele innych.

Uprawnienia SEP G3

Szkolenie na uprawnienia SEP G3 to kursy energetyczne SEP w Ostrowie Wielkopolskim z zakresu energetyki, który dostarcza niezbędne uprawnienia gazowe niezbędne dla osób zarządzających urządzeniami, instalacjami i systemami gazowymi w produkcji, przetwarzaniu, dystrybucji i użytkowaniu gazów. Program szkolenia koncentruje się na następujących obszarach:

 • urządzenia do produkcji gazu, w tym generatory,

 • systemy przetwarzania i uzdatniania gazu,

 • magazyny paliw gazowych,

 • gazociągi i sieci dystrybucyjne działające w ciśnieniu do 0,5 MPa,

 • sieci z ciśnieniem powyżej 0,5 MPa, zawierające gazociągi, stacje gazowe i kompresorownie,

 • urządzenia pracujące pod ciśnieniem do 5 kPa,

 • urządzenia funkcjonujące w ciśnieniu wyższym niż 5 kPa i wiele innych.

Uprawnienia energetyczne/elektryczne zdobyte w Ostrowie Wielkopolskim stanowią klucz do zdobycia niezbędnych kwalifikacji. Ukończony kurs oraz egzamin SEP w Ostrowie Wielkopolskim zapewniają kompleksowe przygotowanie do pracy w branży energetycznej, otwierając nowe możliwości rozwoju kariery. Nie czekaj dłużej, rozwijaj swoje umiejętności i rozpocznij budowanie swojej przyszłości w sektorze energetycznym już dziś! Zachęcamy do skorzystania z naszej pełnej oferty kursów na uprawnienia sepowskie i wybrania szkolenia energetycznego SEP w Ostrowie Wielkopolskim, które najlepiej odpowiadają Twoim profesjonalnym potrzebom i aspiracjom.