Kto może zdobyć uprawnienia SEP ? Jakie są wymagania ?

Autor: Kamil Dodano: 19 kwietnia 2023
Kto może zdobyć uprawnienia SEP ? Jakie są wymagania ?

Chcesz zdobyć uprawnienia SEP i rozwijać swoją karierę w obszarze energetyki? Jesteś we właściwym miejscu!
Artykuł ten przedstawia wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia energetyczne.

Poniżej prezentujemy wymagania stawiane kandydatom chcącym nabyć kwalifikacje energetyczne SEP w grupach :

G1 – Elektrycznej

G2 – Cieplnej

G3 – Gazowej

Wymagania te reguluje najnowsze rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.


Czym są uprawnienia energetyczne SEP ?

Uprawnienia energetyczne a dokładniej świadectwa Kwalifikacyjne to dokument potwierdzający posiadanie przez osobę odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac w obszarze eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

W praktyce oznacza to, że każdy elektryk, ciepłownik czy gazownik musi posiadać uprawnienia energetyczne, aby legalnie pracować w swoim zawodzie, pomimo posiadania wykształcenia kierunkowego.

Więcej o uprawnieniach ich rodzajach i podziale dowiedzą się Państwo z naszego poprzedniego artykułu :

Rodzaje Uprawnień Energetycznych


Jak zdobyć uprawnienia SEP ?

Proces zdobycia lub odnowienia uprawnień SEP możemy podzielić na dwa etapy :

- Szkolenie Energetyczne – kluczowy etap

Szkolenie energetyczne to bardzo ważny element procesu zdobywania uprawnień SEP. Jest to okres, w którym adekwatne umiejętności oraz wiedza specjalistyczna są przekazywane przez doświadczonych instruktorów. Szkolenia energetyczne dzielą się na różne poziomy i specjalizacje, zgodnie z potrzebami uczestników oraz wymaganiami rynku pracy.

Egzamin kwalifikacyjny przed komisją kwalifikacyjną

Podejście do egzaminu SEP to ostatni etap procesu zdobywania uprawnień energetycznych. Egzamin ma formę ustnego przepytania, której celem jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności kandydata. Po zdaniu egzaminu i spełnieniu wszystkich wymagań, otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne, które będą potwierdzeniem Twoich kwalifikacji zawodowych.


Czy egzamin może odbywać się online?

W dzisiejszych czasach wiele szkoleń i egzaminów odbywa się online, również egzamin na uprawnienia SEP. 
Reguluje to rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.

Nasza firma jako jedna z pierwszych wprowadziła możliwość zdawania egzaminu przed komisją online.
Egzamin jest przeprowadzany w systemie zdalnym poprzez odpowiednio zabezpieczoną platformę, co umożliwia zdawanie go w dowolnym miejscu, w którym jest tylko dostęp do Internetu.

Dzięki naszej aplikacji mogą Państwo podejść do kursu i egzaminu w wybranym przez siebie terminie, wszystko wygodnie i szybko bez potrzeby szukania ośrodka stacjonarnego i tracenia czasu na dojazdy.

Zapisz się już dziś!


Jakie wymagania muszę spełnić aby wziąć udział w kursie i egzaminie SEP ?

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. wprowadza szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz dokumenty, które musi przedstawić kandydat ubiegający się o zdobycie świadectw kwalifikacyjnych.

Wskazane rozporządzenie wprowadza konieczność przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadaną wiedzę poniżej przedstawiam dokumenty przedstawione przez Ministerstwo :

Uwaga!  Wystarczy dostarczyć jeden z wymaganych dokumentów :

  • poprzednie uprawnienia – świadectwa Kwalifikacyjne G1/G2/G3
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego: m.in. świadectwo ukończenia zawodowej szkoły kierunkowe, świadectwo ukończenia technikum kierunkowego, dyplom studiów I lub II stopnia.
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

       ostatnia opcja polecana jest szczególnie w przypadku braku wykształcenia związanego z energetyką

       Link do zaświadczenia znajdą Państwo tutaj :

       wzór zaświadczenia dla pracodawcy

     


Kiedy dostarczyć wymagany dokument ?

Po zapisaniu na kurs z egzaminem, otrzymają Państwo od nas mailowo potwierdzenie zapisu a w nim link do uzupełnienia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. Będzie tam opcja dodania załącznika w postaci skanu wymaganego dokumentu.

Całość jest prosta i intuicyjna, w razie problemów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi pod numerem : 503 978 397

 

Chcesz zdobyć uprawnienia SEP i być pewnym, że Twoje szkolenie przygotuje Cię w pełni do egzaminu? Wybierz lidera na rynku – uprawnieniaelektryka.pl. Przeprowadziliśmy już tysiące szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i online, a nasza doświadczona kadra zawsze służy pomocą!

 

Sprawdź dostępne terminy - zapisz się na kurs i egzamin!